Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Pooja Ka Tashan
Suraj Ko Andha Kar Du, De Du Chaan Ko Chashme
Ladki Yon Par Mujhe Pasand Nahi, Duiniya Ki Koyi Rasme
Kayi Dilo Ka Mujhse Hai Ajab Gajab Connection
Pooja Ka Yahi Toh Hai, Yahi Toh Hai Tashan


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A