Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Lawani
(ye ikde ye mazyakad sharma nako mi tuzi manjur 2 dil mandi kar apne lock lock lock ghevun tak ye pora ghevun tak 2) 2 kadmosa bheja bichaaye sagale pori sagale chhapa 2 hat kisi ke na main aau mi porgi ek chhalaava mirchi se tikha nakhra mera 2 dil mandi kar apne lock lock lock ghevun tak 2, ghevun tak he pora ghevun tak ye ikde ye mazyakad sharma nako mi tuzi manjur my love is hot... sona khara maza tanman bagh tu nako ye lapak le misri ki mai ek dali hu man ki kasauti pe kasale mirchi se tikha nakhra mera 2 dil mandi kar apne lock lock lock ghevun tak 2, ghevun tak he pora ghvun tak ye ikde ye mazyakad sharma nako mi tuzi manjur dil mandi kar apne lock lock lock ghevun tak ghevun tak he pora ghvun tak..........


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A