Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Loonga Loonga

Aey jawanon (Aey..)
Garibi tod deti hai jo risste khaas hote hain (Aey..)
Garibi tod deti hai jo risste khaas hote hain (Aey..)
Aur paraaye apne hote hain jab paise paas hote hain (Aey..)

Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga leh ke
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga keh ke (repeat 2 times)

Aey jawanon
Garibi tod deti hai jo risste khaas hote hain
Garibi tod deti hai jo risste khaas hote hain
Aur paraaye apne hote hain jab paise paas hote hain
Aey.. har yaar wafadaar nahi hota
Har patthar chamakdar nahi hota
Na jaane ban mein kitne phool khile hain
Har phool khushbudar nahi hota

Loonga loonga, lunga leh ke
Loonga loonga, lunga keh ke (repeat 2 times)

Keh ke lunga, teri keh ke lunga
Keh ke lunga, teri keh ke lunga
Keh ke lunga keh ke lunga (Har phool khushbudar nahi hota) (repeat 4 times)

Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga leh ke (repeat 2 times)

Aey jawanon, garibi (Loonga loonga, lunga)
Paraaye, paise (Longa longa, lunga leh ke)
Garibi, garibi (Longa longa, lunga)
Paise, paise (Longa longa, lunga keh ke)
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga
Loonga loonga, lunga leh ke (repeat 2 times)
Keh ke lunga, teri keh ke lunga
Keh ke lunga, teri keh ke lunga


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A