Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Morcha

Oh ho..huk se milega sabko
Sabko huk se milega rey
Ek unnatti ka chakka
Aur jaldi chalega rey
Har ghar mein light bhi hoga
Ghar ghar mein pani bhi
Mauka hai yehi hai ab toh
Aaja rey aaja rey aaja rey aaja
Morcha morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bahi morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..moothi hai morcha

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..shakti hai morcha

Oh ho doctor engineer hongey
Kal ke saare bacchey
[Morcha]
Sapnon mein jo hai dekha
Woh desh banayengey
[Morcha]
Na hongey kaale dhandhey
Na hoga brhashtachaar
[Morcha]
Khushaaliyon se bhara bhavishya
Dega rey dega rey dega rey dega

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bahi morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..moothi hai morcha

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..shakti hai morcha

Morcha..yeh morcha desh ka hai rey
Morcha..har insaan desh ka hai rey
Morcha..haan desh bhi apna hai rey
Chal aaja banaaley jamaaley
Desh ka morcha

Oh ho..huk se milega sabko
Sabko huk se milega rey
Ek unnatti ka chakka
Aur jaldi chalega rey
Har ghar mein light bhi hoga
Ghar ghar mein pani bhi
Mauka hai yehi hai ab toh
Aaja rey aaja rey aaja rey aaja

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bahi morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..moothi hai morcha

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai

Morcha bhai morcha
Bhakti hai shakti hai
Mukti hai mootthi hai
Morcha..shakti hai morcha

Morcha..


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A