Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Hatsune Miku Pupirupiru
pupirupiru pu pi pu x12

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Saa nome o mae suki daro
yasai jusu
watashi ga ki me ta ima kime ta
Non de watashi no
yasai jusu
kakaku ha nihyaku-eneneee...

pupirupiru pu pi pu x2
bejitaburuta nananananapapapapapapapa

pupirupiru pu pi pu x2
seimei aburetananapapapapapapapa

pupirupiru pu pi pu x2
anatamo imananapapapapapapapa

pupirupiru pu pi pu x2
yasai jusu ga suki ninaru


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A