Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

neox ใจเธอกอดใคร LYRICS
รู้นัยตาเธอนั้นมันฟ้อง บอกว่าเธอยังไม่เปลี่ยนใจ

ทุกๆคราวเธอนั้นหวั่นไหว เมื่อได้เจอคนเดิมของเธอที่ฉันทุ่มเทที่เฝ้าทำ เพื่อให้เธอลืมเขาไป

แต่ก็ได้มาแค่ร่างกาย ไม่เคยได้ใจจากเธอตอนเธอกอดฉัน หัวใจเธอกอดใคร

ที่รักเธออยู่กับฉัน หัวใจเธอมันยังคงเป็นของใคร

อย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอรักใครผ่านร่างกายเธอ

ผ่านไป ไปซะไปหาคนนั้นของเธอถึงจะเจ็บถ้าเธอจะจากฉัน ใจของฉันมันพอทนไหว

มันดีกว่าที่ฉันมีเธอไว้ แต่หัวใจเธอไม่มีฉันเลยบอกฉันว่ารักฉันดื้อดึง มันไม่มีความหมาย

ได้เป็นเจ้าของแค่ร่างกาย ไม่เคยได้ใจจากเธอตอนเธอกอดฉัน หัวใจเธอกอดใคร

ที่รักเธออยู่กับฉัน หัวใจเธอมันยังคงเป็นของใคร

อย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอรักใครผ่านร่างกายเธอ

ผ่านไป ไปซะไปหาคนนั้นของเธอตอนเธอกอดฉัน หัวใจเธอกอดใคร

ที่รักเธออยู่กับฉัน หัวใจเธอมันยังคงเป็นของใคร

อย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอรักใครผ่านร่างกายเธอ

ผ่านไป ไปซะไปหาคนนั้นของเธออย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอรักใครและฉันจะยอม

ตัดใจ ไปซะไปหาคนนั้นของเธอ


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A