Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

合輯(2010年發行) 木頭情歌(黃文星) 歌词

頭殼累累直直看
你的笑容怎會這好看
我的身軀給你偎
惦惦聽你所有的希望

木頭的夢 木頭的情歌
我不曾講情話給你聽
Oh 我念的歌你咁有在聽
木頭情歌 這呢大聲

有時無風也無雨
一步一步幸福來作伴
牽你的手來對我行
相愛的人永遠拆袂散

木頭欲撥無聲的電影
你就是我第一女主角
Oh 我愛的人你咁有在聽
木頭情歌 這呢大聲

有人 不懂對你痛疼
我不甘讓你風吹受風寒
兩人 手牽手逗陣走
天邊海角 和你作伴 永遠唱袂煞

Oh木頭欲撥無聲的電影
你就是我第一女主角
Oh 我愛的人你咁有在聽
木頭情歌 這呢大聲

Oh我愛的人你咁有在聽
Oh你咁有聽木頭在念歌
你咁會聽 你咁會聽


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A