Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ กันและกัน LYRICS
คำว่ารักคำนี้ที่เรามีให้กัน

วันและคืนดีๆ เหล่านั้น นั่นคือสัญญา

จะไม่ลืมกัน แม้จะต้องลา

ฟ้าแยกเราห่างกันต่อให้ไกลแค่ไหน ฉันจะไม่กังวล

จะไม่ยอมให้ใจสับสนเพราะระยะทาง

ไม่ให้เวลาพารักเราให้จาง

เพราะว่าทุกๆ อย่าง นั่นคือความผูกพันหากว่ารักแล้ว ก็ต้องเชื่อใจ

จะไม่ฟังใคร ฉันเชื่อเธอเท่านั้น

ขอสัญญา ว่าไม่ไหวหวั่น

รู้แค่เรามีกันและกันเท่านั้นพอต่อให้นานแค่ไหน ฉันก็ไม่เคยหวั่น

ต่อให้เราไม่ได้เจอกัน ฉันก็เข้าใจ

ให้ต้องรอเธอ นานแสนนานเท่าไร

แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ไม่มีไหวหวาดกลัวต่อให้ไกลแค่ไหน ฉันจะไม่กังวล

จะไม่ยอมให้ใจสับสนเพราะระยะทาง

ไม่ให้เวลาพารักเราให้จาง

เพราะว่าทุกๆ อย่าง นั่นคือความผูกพันหากว่ารักแล้ว ก็ต้องเชื่อใจ

จะไม่ฟังใคร ฉันเชื่อเธอเท่านั้น

ขอสัญญา ว่าไม่ไหวหวั่น

รู้แค่เรามีกันและกันเท่านั้นพอต่อให้นานแค่ไหน ฉันก็ไม่เคยหวั่น

ต่อให้เราไม่ได้เจอกัน ฉันก็เข้าใจ

ต่อให้ต้องรอเธอ นานแสนนานเท่าไร

แต่ฉันก็ยังมั่นใจ ไม่มีไหวหวาดกลัวให้ต้องรอเธอ นานแสนนานเท่าไร

แต่ฉันก็ยังมั่นใจไม่มีไหวหวาดกลัว


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A