Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

in famous ละเลย LYRICS
คนขี้ลืม ต้องเตือนทุกอย่าง

ดอกไม้วันสำคัญไม่เคยมี

คนขี้ลืม ที่เคยผิดนัดทุกที

วันนี้ไม่มีหัวใจจะให้ลืม* ไม่มีแล้วใครคอยโทรหากัน

ไม่มีเสียงเธอคอยบ่นทุกวัน

เปลี่ยนคนหลงลืม

ให้เป็นคนหลงทางเมื่อขาดเธอ** เพิ่งจะมองตัวเองแต่ก่อนเคยละเลย

ลืมว่าเคยมีเธอความรักเลยเลือนลาง

กว่าจะรู้สำนึก จะบอกว่ารัก

แต่มันก็สาย สายเกิน คงสายไป

แต่หัวใจฉันนั้นมันก็ยังไม่ลืมว่ารักเธอรู้ว่าเธอ อดทนทุกอย่าง

สะสมความเสียใจเกินเยียวยา

ขอบคุณทุกอย่าง ที่ทำให้ฉันตลอดมา

วันไหนก็ไม่มีวันลืมได้เลย( *,** )ยังมีสิ่งหนึ่งที่ฉันลืมอยู่

อยากฝากให้เธอคอยดูแลรักษามัน

ก็คือหัวใจคนขี้ลืมที่ยังผูกพัน

ที่ตั้งใจลืมไว้ที่เธอ


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A