Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

เทิร์น ออน ผู้หญิงคนหนึ่ง LYRICS
อย่ามาถามว่าฉันรักเธอที่ตรงไหน

อย่ามาใกล้ก็กลัวทำใจไม่ได้

อย่าไปรู้เพราะสายตาที่เก็บเอาไว้

จะทำให้เธอลำบากใจให้คิดว่าเป็นแค่ลมแผ่วๆ

เธออยู่ตรงนั้นดีแล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันแอบรักผู้หญิงคนหนึ่ง

แอบรักทั้งที่เธอไม่เข้าใจ

ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง

แค่รักไม่ต้องมีเหตุผลใด

แค่รู้ว่ามีเธอทุกลมหายใจ

แม้ไม่อาจให้รักนี้เป็นอย่างฝันIt's you, It's youอย่าสงสัยเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อ

แค่อยากขอให้ฉันทำตามเสียงหัวใจ

อย่าไปสนว่าฉันจะต้องทนอีกนานไหม

กว่าที่เธอจะยอมรับหัวใจให้คิดว่าเป็นแค่ลมแผ่วๆ

เธออยู่ตรงนั้นดีแล้วฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันแอบรักผู้หญิงคนหนึ่ง

แอบรักทั้งที่เธอไม่เข้าใจ

ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง

แค่รักไม่ต้องมีเหตุผลใด

แค่รู้ว่ามีเธอทุกลมหายใจ

แม้ไม่อาจให้รักนี้เป็นอย่างฝันอย่ามามองกันแบบนั้นอีก

เพราะฉันอาจทนอีกไม่ไหวก็เพราะฉันแอบรักผู้หญิงคนหนึ่ง

(แอบรักเธอมาแสนนาน)

แอบรักทั้งที่เธอไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไง

แค่รักไม่ต้องมีเหตุผลใด

แค่รู้ว่ามีเธอทุกลมหายใจ แม้ไม่อาจให้รักนี้เพราะว่าฉันแอบรักเจ้าหญิงคนหนึ่ง

แอบรักจนกลัวเธอไม่เข้าใจ

เพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหน

(เพราะไม่รู้จะเริ่มยังไง)

แต่รักไม่ต้องมีเหตุผลใด

แค่รู้ว่ามีเธอทุกลมหายใจ

แม้ไม่อาจให้รักนี้เป็นอย่างฝัน


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A