Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

張惠妹 空中的夢想家(飛碟電台台歌) 歌词

I'm a dreamer on air
Dreaming on air with you
空中的夢想家 UFO

每個人都有一個夢 才不會孤單的說話
每個人都有一個家 才不會在夢裡害怕
找個人說說話 不管秋冬春夏
只要有夢 就有天堂


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A