Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

fight เล่นกับไฟ LYRICS
A1: แล้วเธอจะต้องเสียใจ ถ้าเธอไม่ฟังผู้ใหญ่ที่เขาบอก


เขาเตือนให้เธอถอยไป อย่าไปล้อเล่นกับไฟ

B: อย่าทำอย่างนั้น เพราะมันไม่น่าไว้ใจ


อันตรายแค่ไหน

H: (อย่าถามเลย) แค่เอื้อมมือเข้าไป เล่นกับไฟ ไฟก็เผามือเธอ


สุดท้ายเธอก็ต้องเสียใจ เล่นกับไฟ ไฟก็เผาตัวเธอ

A2: ถ้าเธอรู้ว่ามันเป็นเช่นไร เธอจะยังอยากลองดีอีกไหมเอ่ย


ถ้ายังไม่อยากเสียใจ อย่าเอาน้ำมันไปดับไฟ

B / H / H

A3: มันจะมีอะไรก็ได้แค่ทรมาน ถ้าไม่ยอมฟังคำโบราณที่เขาเตือน


ควันไฟบางเบายังทำให้เราร้องไห้

H / H


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A