Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

ดัง พันกร บุณยะจินดา ล้างใจ LYRICS
อยากหยุดยั้งเวลา อยากหยุดวันนี้ไว้นานๆ

อยากหยุดทางเดินตะวัน แต่ยังไม่เคยมีใครทำได้อย่างนั้นเมื่อมันถึงเวลา เวลาที่ฉันต้องฝืน...ใจ

เอ่ยคำว่าลาจากไป แต่ว่าใจของเราจะไม่จากกันฝังคำว่ารัก เอาไว้ที่ใจของเรา

หากวันใดเธอเหงา ให้รู้ฉันยังห่วงใย

คำว่าลาก่อน แยกเราได้เพียงแค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคยสัญญาคงมีสักวันหนึ่ง (คงมี คงมีสักวันหนึ่ง)

ที่เธอและฉันได้เข้าใจ ว่าการที่เราห่างไกล

มีความหมายแค่ไหนในวันกลับมาฝังคำว่ารัก เอาไว้ที่ใจของเรา

หากวันใดเธอเหงา ให้รู้ฉันยังห่วงใย

คำว่าลาก่อน แยกเราได้เพียงแค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคยสัญญาฝังคำว่ารัก เอาไว้ที่ใจของเรา

หากวันใดเธอเหงา ให้รู้ฉันยังห่วงใย

คำว่าลาก่อน แยกเราได้เพียงแค่กาย

ไม่อาจแยกใจ ที่เราเคยสัญญา


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A