Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Alkehol Utíkej LYRICS
Tak bìž, utíkej
nohy na ramena dej,
jenom o jedno se snaž
a za sebe se nikdy neohlížej, neohlížej, neohlížej

Tak bìž, utíkej,
nohy na ramena dej,
jenom toho, co je tam za tebou,
si vùbec nevšímej, jo nevšímej, jo nevšímej

Život je boj, se kterým má tu cenu
jó se rvát a neøíkej, že ne
ty seš ten, co s osudem bude se rvát
a vždycky svùj osud pøedžene

Tak bìž, utíkej
nohy na ramena dej,
to jsi øíkával celej život,
tak s tím nìco udìlej, jo udìlej, jo udìlej

Zastav krok, usmìj se, zapomeò,
ohlídni se na všechno,
cos nemoh, to udìlej
a pak si v klidu zazpívej, jo zazpívej, jo zazpívej

Život je boj, se kterým má tu cenu
jó se rvát a neøíkej, že ne
ty seš ten, co s osudem bude se rvát
a vždycky svùj osud pøedžene

Tak už stùj, neutíkej
teï už seš v pohodì a poèkej,
vždy se ti všechno to,
co jsi chtìl, podaøí, jo podaøí, jo podaøí

Tak vidíš, dneska seš v pohodì
rozesmátej, asi ti všechno to,
co jsi chtìl,
docela dobøe vychází, jo vychází, jo vychází

Život je boj, se kterým má tu cenu
jó se rvát a neøíkej, že ne
ty seš ten, co s osudem bude se rvát
a vždycky svùj osud pøedžene


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A